Gebruiksvoorwaarden voor betaversies | Teufel

Ga naar inhoud
Home

Gebruiksvoorwaarden voor betaversies


Lees deze gebruiksvoorwaarden voor de bètaversie zorgvuldig en volledig door, want door de bètaversie van de software te installeren ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lautsprecher Teufel verleent je uitsluitend het recht om de bètaversie te gebruiken in verband met de Teufel Streaming apparaten waarop de software oorspronkelijk is geïnstalleerd. Het gebruiksrecht vervalt zodra het Teufel Streaming apparaat waarop je de bètaversie geïnstalleerd hebt niet meer wordt gebruikt of de officieel uitgebrachte firmware is geïnstalleerd. De bètaversie is bedoeld om de functionaliteit en bruikbaarheid van de software te testen en om feedback van jou te ontvangen. Je kunt de downloads van de bètaversie activeren in de instellingen van je Teufel Raumfeld app: Instellingen -> Pre-Releases. Tijdens het gebruik van de bètaversie ontvangt Lautsprecher Teufel AUTOMATISCHE REPORTERINGEN om de functionaliteit te controleren (zie Instellingen > Rapportage in de app). In de automatische rapportages worden onder andere de volgende (persoonlijke) gegevens aan Lautsprecher Teufel doorgegeven: logbestanden (die ook informatie bevatten over het gebruiksgedrag), apparaat-ID's, instellingen, informatie over de infrastructuur, lijst met actieve programma's, e-mailadressen en inloggegevens voor de betreffende muziekdiensten (indien het logboek ten tijde van de registratie bij de muziekdienst is verzonden). Als je de downloads van bètaversies onder Instellingen > Voorbereidingen deactiveert, heb je de mogelijkheid om automatische meldingen uit te schakelen. Door gebruik te maken van de bètaversie ga je ook akkoord met deelname aan CUSTOMER SATISFACTION SURVEYS die via meldingen in de app worden aangekondigd.

De bètaversie van de software is een pre-release versie van de officiële firmware waarvan de functies niet onomstotelijk zijn getest. De bètaversie wordt geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE". NA DE INSTALLATIE VAN DE BÈTAVERSIE IS ER GEEN GARANTIE DAT JE TERUG KUNT GAAN NAAR DE EERDER OFFICIEEL UITGEBRACHTE VERSIE VAN DE FIRMWARE. Voor een downgrade kan het nodig zijn de eerder officieel uitgebrachte versie van de firmware opnieuw te installeren. Deze herinstallatie kan je instellingen, afspeellijsten, opgeslagen favorieten of andere persoonlijke voorkeuren verwijderen. Om gegevensverlies te voorkomen, kun je contact opnemen met het ontwikkelingsteam van Lautsprecher Teufel via beta-report@teufel.debefore downgraden.

BOVENDIEN KAN DE INSTALLATIE VAN DE BÈTAVERSIE LEIDEN TOT VERLIES VAN GEGEVENS EN INFORMATIE EN ERNSTIGE STORINGEN IN HET TEUFEL STREAMINGAPPARAAT VEROORZAKEN. Zo kunnen bijvoorbeeld je instellingen, afspeellijsten, opgeslagen favorieten of andere persoonlijke voorkeuren worden verwijderd. Lautsprecher Teufel kan ook niet garanderen dat de gegevens en informatie die tijdens het gebruik van de bètaversie zijn opgeslagen, nog steeds beschikbaar zijn nadat de officieel vrijgegeven firmware is geïnstalleerd.

Aansprakelijkheid van Lautsprecher Teufel voor schade die door het gebruik van de bètaversie verwijtbaar is veroorzaakt, is uitgesloten indien de schade niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt; dit geldt niet voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid of voor het schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen. Bij nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van Lautsprecher Teufel beperkt tot de te voorziene schade. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

Meer informatie over de gegevensverwerking is te vinden in de toelichting op de gegevensverwerking bij het gebruik van Teufel Streaming producten: https://www.teufelaudio.com/privacy-notice.html. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van Lautsprecher Teufel GmbH van toepassing, beschikbaar op Gebruikersvoorwaarden voor betaversies.