Privacybeleid | Teufel

Ga naar inhoud
Menu openen Menu sluiten
Home

Privacybeleid

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving, in het bijzonder de Europese algemene verordening met betrekking tot de gegevensbescherming en de Duitse Bundesdatenschutzgesetz (nieuwe versie). In dit document geven wij meer informatie over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

A. Overzicht

1. Verantwoordelijke instanties en privacyverantwoordelijken
Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerkingen door Lautsprecher Teufel GmbH, Budapester Straße 44, 10787 Berlijn (hierna “Teufel“).
De privacyverantwoordelijke van Teufel is
de heer Mario Arndt,
DEUDAT GmbH, Zehntenhofstr. 5b, 65201 Wiesbaden
Tel.: +49 611 950008-32
Fax: +49 611 950008-5932
Email: kontakt@deudat.de

2. Onze privacyverantwoordelijke is altijd beschikbaar voor al uw vragen en opmerkingen over de gegevensbescherming.

3. Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op uw persoon.

4. Doel
Wij verwerken deze gegevens in de grond van de zaak voor twee doeleinden: naleving van het contract en marketingdoeleinden (reclame, nieuwsbrief, analyse van onze website en uw gebruik). Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of op een andere manier commercialiseren.

5. Uw rechten
Het zijn uw gegevens! U hebt verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens die u tegenover ons kunt uitoefenen. Wij geven u op de overeenkomstige plaatsen een duidelijk verwijzing naar deze rechten. Een overzicht van uw rechten is bovendien hier terug te vinden.

6. Uw bescherming
Onze volledige website, d.w.z. alle formulieren waarin u gegevens invoert, het bestelproces en andere functies, zijn beveiligd met SSL (Secure Socket Layer). Dit uitgebreide systeem voor de bescherming van gegevensoverdrachten (het systeem wordt ook bij het online bankieren gebruikt) garandeert een veilige en erkende omgang met uw gegevens. U herkent een SSL-verbinding aan de “s“ na http of aan een slotsymbool in uw browser. Daarnaast treffen wij nog andere geschikte technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

7. Uw contact met ons
Als u via e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, zullen de door u opgegeven persoonlijke gegevens automatisch worden opgeslagen. Deze vrijwillig opgegeven gegevens worden voor de verwerking van uw verzoek of een overeenkomstige contactopname opgeslagen.

B. Gegevensverwerkingen en doeleinden | Basis en gerechtvaardigde belangen | Ontvangers

1. Gebruik van onze website
Bij het bezoek aan onze website worden automatisch gegevens vanaf uw eindapparaat naar onze server en applicaties gestuurd en in een zogenaamd logbestand opgeslagen.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • browsertype/browserversie; besturingssysteem, naam van uw internetprovider
 • website, applicatie die u naar ons heeft geleid
 • IP-adres van uw apparaat
 • URL en naam van de bezochte website
 • datum en tijdstip van het serververzoek

Een verwerking van deze gegevens is de technische basis voor uw verbinding met de website, de correcte weergave van de website op uw apparaat en een analyse van de systeembeveiliging en -stabiliteit. Onze wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is daarom ons gerechtvaardigde belang volgens art. 6 alinea 1 lit. f AVG. Omwille van de bovenstaande redenen worden de logbestanden na 6 maanden verwijderd.

Google Web Fonts
Onze websites maken voor een uniforme weergave van de lettertypes gedeeltelijk gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (“Google“) worden aangeboden. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de nodige Web Fonts in het browsercachegeheugen om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google informatie dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt met het oog op een uniforme en aangename weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 alinea 1 lit. f AVG.
Als uw browser geen ondersteuning voor Web Fonts biedt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

2. Voorbereiding en uitvoering van het contract
Teufel verkoopt producten online en in de winkels. Voor de uitvoering van het contract zullen wij persoonlijke gegevens verwerken die u ons voor de aankoop en de uitvoering van de aankoop bezorgt. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • naam, voornaam
 • factuur- en leveringsadres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens
 • evt. geboortedatum
 • evt. telefoonnummer

2.1 Wij verwerken deze gegevens op basis van art. 6 alinea 1 lit. b AVG voor de uitvoering van een contract. Wij zijn verplicht om uw e-mailadres te verwerken om u een bestellingsbevestiging te bezorgen (art. 6 alinea 1 lit. c AVG). Bovendien wordt uw e-mailadres doorgegeven aan onze dienstverlener Parcellab GmbH. Die geeft u via e-mail meer informatie over de verzendingsstatus van uw levering. De verwerking van uw e-mailadres voor dit doeleinde gebeurt volgens art. 6 alinea 1, lit. b AVG. Bovendien bewaren wij uw IP-adres bij een geplaatste bestelling. Deze verwerking komt voort uit ons gerechtvaardigde belang om onszelf tegen internetbedrog te beschermen, in overeenstemming met art. 6 alinea 1, lit. f AVG. Wij verwijderen het IP-adres bij uw bestelling na 6 maanden.
Voor de verzending van de bestelde goederen geven wij uw naam, leveringsadres en evt. uw telefoonnummer door aan onze logistieke dienstverleners en transporteurs. Het telefoonnummer is noodzakelijk voor de afstemming van de transporteur. Voor herstellingen geven wij uw naam, adres en contactgegevens aan onze dienstverlener Minitec GmbH. In beide gevallen gebeurt de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op de uitvoering van het contract met u, in overeenstemming met art. 6 alinea 1 lit. b AVG.

Als u een klantaccount aanmaakt, verwerken wij de bovenstaande gegevens om uw klantaccount aan te maken. De wettelijke basis daarvoor is uw gegeven toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AVG). Uw toestemming hiervoor kunt u te allen tijde met toekomstige werking intrekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@teufel.de.
Met de volledige afwikkeling van het contract en de volledige betaling van de aankoopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belastings- en handelsvoorschriften verwijderd, voor zover u geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens, bijv. voor de verzending van onze nieuwsbrief (zie daarvoor ook E-mail en nieuwsbrief).

2.2 Betalingen
Bij alle betalingstypes en vooruitbetalingen moeten wij de voor de betaling noodzakelijke gegevens aan de aanbieder van de betalingsdienst overdragen. Dit gebeurt uitsluitend voor de naleving van het contract, art. 6 alinea 1 lit. b AVG.

2.2.1 Aanvullende aanwijzingen voor de gegevensverwerking in geval van aankoop op rekening en betaling in termijnen
Door de keuze van koop op rekening of betaling in termijnen gaat u akkoord met het privacybeleid van payolution GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wenen, Oostenrijk ("payolution") en de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze bepalingen worden hieronder uitsluitend ter informatie herhaald.

Indien u kiest voor betaling per factuur of in termijnen, worden uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om deze betaalmethode te verwerken (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht), samen met de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren (artikel, factuurbedrag, rente, termijnbetalingen, vervaldatum, totaal bedrag, factuurnummer, belastingbedrag, valuta, orderdatum en -tijd) voor de risicobeoordeling in het kader van de wettelijke verplichtingen van de onderneming doorgestuurd naar payolution GmbH.

Om de identiteit en/of de solvabiliteit van de klant te controleren, worden vragen en verzoeken om informatie doorgestuurd naar publiek toegankelijke databanken en kredietbureaus. Informatie, en indien nodig kredietrapporten op basis van statistische methoden, kunnen worden verkregen bij de volgende aanbieders:

CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Wenen, Oostenrijk
CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zürich, Zwitserland
CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstr. 244, D-80807 München, Duitsland
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Duitsland
KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, A-1120 Wenen, Oostenrijk
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss, Duitsland
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland
ProfileAddress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, A-1230 Wenen, Oostenrijk
Emailage LTD, 1 Fore Street Ave, Londen, EC2Y 5EJ, Verenigd Koninkrijk
ThreatMetrix, The Base 3/F, Tower C, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol, Nederland
payolution GmbH, Am Euro Platz 2, 1120 Wenen, Oostenrijk

payolution GmbH zal uw bankgegevens (met name bankcode en rekeningnummer) ter verificatie van het rekeningnummer aan SCHUFA Holding AG doorgeven. SCHUFA gebruikt deze gegevens om eerst te controleren of de door u verstrekte bankgegevens aannemelijk zijn. SCHUFA controleert of de voor de controle gebruikte gegevens in hun database zijn opgeslagen en stuurt vervolgens het resultaat van de controle terug naar de betaaloplossing. In het kader van de controle van het rekeningnummer vindt geen verdere gegevensuitwisseling plaats, zoals de openbaarmaking van kredietwaardigheidsinformatie of de overdracht van afwijkende bankgegevens of de opslag van uw gegevens in de SCHUFA-databank. Als bewijs wordt alleen het feit dat de bankrekeninggegevens zijn gecontroleerd, door SCHUFA opgeslagen.

In het geval van gedrag dat in strijd is met de overeenkomst (bijv. het bestaan van onbetwiste vorderingen) is payolution GmbH ook gerechtigd om gegevens op te slaan, te verwerken, te gebruiken en over te dragen aan de hierboven genoemde kredietbureaus.

Volgens de bepalingen van het Duitse burgerlijk wetboek inzake financiële bijstand tussen handelaars en consumenten zijn wij wettelijk verplicht om uw kredietwaardigheid te controleren.

In het geval van een aankoop op rekening of bij betaling in termijnen geven wij de gegevens van de betreffende betalingstransactie (uw persoonlijke gegevens, koopprijs, voorwaarden van de betalingstransactie, begin van de betaling) en de contractvoorwaarden (bijv. vervroegde betaling, verlenging van de contractperiode, gedane betalingen) door aan payolution GmbH. Na overdracht van de koopprijsvordering zal de bankinstelling waaraan de vordering is overgedragen, de bovengenoemde gegevensoverdracht uitvoeren. Wij en/of het bankinstituut zijn in overeenstemming met de overdracht van de koopprijsvordering ook verplicht gegevens over gedrag dat in strijd is met de overeenkomst (bijv. beëindiging van de betalingsovereenkomst, dwangmaatregelen) aan payolution GmbH te melden. In overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming worden deze meldingen alleen gedaan als ze nodig zijn om het legitieme belang van de contractuele partners van payolution GmbH of het grote publiek te waarborgen en als uw legitieme belangen daardoor niet worden geschaad. payolution GmbH zal de gegevens opslaan om haar contractuele partners, die de consument in een commerciële context termijnbetalingen of andere kredietovereenkomsten verstrekken, informatie te kunnen verstrekken om de kredietwaardigheid van de klanten te beoordelen. Commerciële incassobedrijven die een contractuele relatie met payolution GmbH hebben, kunnen worden voorzien van adresgegevens om de debiteuren te identificeren. payolution GmbH is echter verplicht om alleen dan gegevens aan haar contractuele partners door te geven als er een geloofwaardig en legitiem belang bij de gegevensoverdracht bestaat. payolution GmbH is verplicht om alleen objectieve gegevens zonder specificatie aan de betreffende bankinstelling door te geven. Informatie over subjectieve waardebepalingen en persoonlijke inkomsten en activa zijn niet opgenomen in de informatie die door payolution GmbH ter beschikking wordt gesteld.

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking ten behoeve van de orderverwerking te allen tijde intrekken. De bovengenoemde wettelijke verplichtingen tot controle van uw kredietwaardigheid blijven door dergelijke herroepingen onaangetast.

U bent verplicht ons alleen waarheidsgetrouwe en correcte informatie te verstrekken.

U vindt meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het volledige privacybeleid op: https://www.paysafe.com/de/paysafegroup/datenschutz/ .

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Paysafe Group op het volgende adres:

dataprotection.paylater@paysafe.com
payolution GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Wenen
Registratiecode - Gegevensverwerking (DVR): 4008655

2.2.2 Gegevensoverdracht aan de onderneming IHD
Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en in het kader van de contractafhandelingen, art. 6 alinea 1 lit. b en f AVG, dragen wij uw persoonlijke gegevens in geval van openstaande vorderingen en de aanwezigheid van andere wettelijke vereisten (§ 31 BDSG nieuw) over aan de firma “.IHD Gesellschaft für Kredit- und Forderungsmanagement mbH“.

3. Klantendienst en ondersteuning
Om u voor, tijdens en na de bestelling een zo goed mogelijke klantendienst te kunnen aanbieden, gebruiken wij de diensten van het platform Zendesk. De exploitant van dit platform is Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94102 USA. Zendesk verzamelt verschillende processen (e-mail, telefoon) met betrekking tot een klant zodat wij bij de advisering een duidelijk overzicht van de geschiedenis hebben. Als u contact opneemt met onze klantendienst, wordt dit bij uw aanvraag in Zendesk opgeslagen. De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op art. 6 alinea 1 lit. b of lit. f AVG. Wij komen onze contractuele verplichtingen of onze verplichtingen in het kader van de garantie na of wij verwerken uw gegevens met Zendesk voor de opvolging en de documentatie van de processen, voor de verduidelijking van problemen en voor de interne analyse en verbetering van onze diensten, wat telkens een gerechtvaardigd belang vormt. Zendesk garandeert contractueel dat uw persoonlijke gegevens binnen de EU worden opgeslagen. Voor bepaalde service- en ondersteuningsdoeleinden van Zendesk die door ons worden aangevraagd, is het echter denkbaar dat delen van deze gegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Zendesk neemt deel aan het zogenaamde EU-privacyschild. Bovendien hebben wij met Zendesk een contract over standaardprivacyclausules volgens art. 46 AVG gesloten. Bovendien is Zendesk een van de weinige softwareaanbieders over de hele wereld die zogenaamde Binding Corporate Rules over de hele onderneming hebben ingevoerd (te raadplegen op https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-%20BCR%20Processor%20Policy.pdf), die door de EU-commissie werden vrijgegeven, artikel 47 AVG. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Zendesk is terug te vinden op https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/
De gegevens worden opgeslagen tot u bezwaar maakt tegen de opslag.

4. Commentaarfunctie blog
Op onze blogs bestaat de mogelijkheid om bijdragen van een commentaar te voorzien. De ingevoerde gegevens en de commentaren worden door ons opgeslagen. De gegevensverwerking gebeurt alleen met het oog op de publicatie van de commentaren. Het opgegeven e-mailadres wordt niet gepubliceerd, maar dient om contact met u te kunnen opnemen in verband met eventuele vragen of ondersteuningskwesties. Bij elke post wordt uw IP-adres opgeslagen om onwettige posts of posts die de rechten van derden schenden, te kunnen onderzoeken. Dit dient voor ons belang van de rechtsvervolging en -handhaving. Wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De logbestanden worden na 6 maanden automatisch verwijderd.

5. Gegevensverwerking door en met cookies
Op onze websites worden cookies gebruikt. Als het in de volgende uitvoeringen niet verder wordt geconcretiseerd, gebruiken wij cookies voor statistische doeleinden en voor doeleinden die het gebruik van onze websites comfortabel moeten maken. Deze cookies zorgen er ook voor dat wij onze shop kunnen optimaliseren en onze reclame kunnen verbeteren. Als deze cookies persoonlijke gegevens verwerken en hierna geen verdere toelichtingen worden gegeven, worden de cookies gebruikt volgens art. 6 alinea 1 lit. a AVG

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. De op onze websites gebruikte cookies kunnen met betrekking tot hun levensduur worden ingedeeld in sessiecookies en tijdelijke cookies.

Sessiecookies: deze cookies worden na beëindiging van uw browserprogramma opnieuw verwijderd.

Tijdelijke cookies: naargelang het doel van de cookies kan de levensduur tussen 24 uur en meerdere jaren liggen.

De cookies kunnen naargelang het doeleinde nog verder worden ingedeeld. Zo maken wij een onderscheid tussen technisch noodzakelijke cookies, analysecookies en reclamecookies.

Niet alle cookies die op onze websites zijn ingesteld, zijn door Teufel ingesteld. Zo moet men bij cookies ook een onderscheid maken tussen first party cookies en third party cookies. Deze laatste cookies worden door partners van Teufel ingesteld en vervullen taken die bepaalde diensten voor ons op onze websites moeten overnemen. Meer informatie over de partners en de uitgevoerde verwerkingen vindt u verderop in dit document.

U kunt de instelling van veel van de hier en in onze cookierichtlijn beschreven cookies verhinderen. Met de instellingen kunt u uw browser bovendien laten weten welke cookies u wilt aanvaarden. Bovendien kunt u na elke sessie alle cookies verwijderen. Meer informatie vindt u hier: cookierichtlijnen.

6. Wedstrijden
Als u deelneemt aan wedstrijden die door ons worden aangeboden, verwerken wij uw hiervoor opgegeven gegevens ook alleen voor de uitvoering van de betreffende wedstrijd. Dit houdt naargelang de vorm van de wedstrijd ook een bericht in dat u hebt gewonnen of niet hebt gewonnen. Na beëindiging van de wedstrijd worden uw gegevens verwijderd, voor zover u ons bijv. geen toestemming voor de nieuwsbrief hebt gegeven. Als u van ons een prijs krijgt die naar u moet worden verzonden, gebruiken wij uw gegevens ook voor dit doeleinde en geven wij de gegevens door aan de transporteur. De gegevensverwerking is bij onze wedstrijden gebaseerd op art. 6 alinea 1 lit. b AVG.

Voor de technologieën onder 7. en 8. kunt u naast de in de teksten aangegeven bezwaar- of Opt-Out-opties van de afzonderlijke aanbieders en technologieën, ook onze cookiepagina gebruiken en de verschillende technologieën met toekomstige werking deactiveren.

7. Webtracking
Wij gebruiken Webtracking of webanalysetools om uw gebruik van onze website te analyseren. Bij Webtracking-technologieën gaat het om technologieën die de bezoeken aan onze websites samenvatten in statistische gegevens waardoor wij kunnen inzien hoe onze websites door de bezoekers worden gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijk vorm te geven, het bereik te meten en marktonderzoek te voeren. Daarbij letten wij erop dat de gebruikte tools, die de gegevens alleen volgens onze instructies verwerken, de verzamelde gegevens over uw websitebezoeken niet combineren met persoonlijke gegevens. Als uw IP-adres wordt opgeslagen, gebeurt dit uitsluitend in verkorte en dus anonieme vorm. Voor ons is het belangrijk om onze websites te optimaliseren en statistische gegevens over het gebruik te verzamelen. De gegevensverwerking met betrekking tot Webtracking is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 alinea 1 lit. a AVG.
De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken of als u uw toestemming voor hun gebruik hebt ingetrokken.

a. Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG voor de analyse van het gebruiksgedrag op onze website. Bij Google Analytics gaat het om een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (“Google“). Voor deze webanalysedienst maakt Google op deze website gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen..
Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik te verlenen. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruiker worden aangemaakt.
De gegevens worden na 14 maanden verwijderd.
Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; u kunt daarnaast ook de overdracht van de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van het online aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Hierbij wordt een Opt-Out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Meer informatie over de gegevensbescherming in combinatie met Google Analytics vindt u hier.

b. Webtrekk
Om statistische gegevens over het gebruik van ons webaanbod te verzamelen en dit aanbod overeenkomstig te optimaliseren, gebruiken wij de diensten van de firma Webtrekk GmbH, Robert- Koch- Platz 4, 10115 Berlijn (www.webtrekk.de). Webtrekk GmbH heeft de certificeringen TÜV Saarland, ISO en ePrivacy. De verwerking van trackinggegevens werd in een audit bij Webtrekk ter plaatse in Berlijn en op de hostinglocatie gecontroleerd op gegevensbeschermingscomformiteit en -beveiliging.
De volgende gegevens worden verzameld:

 • browsertype/-versie,
 • browsertaal,
 • beeldschermresolutie,
 • klikacties,
 • cookies aan/uit,
 • kleurendiepte
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Javascript-activering,
 • Java aan/uit,
 • de referrer-URL,
 • IP-adres (Het IP-adres wordt niet opgeslagen, maar alleen één keer ter geolocatie (tot op stad-niveau) gebruikt en vervolgens verwijderd),
 • tijdstip van de toegang,
 • request (bestandsnaam van het gevraagde bestand),
 • geanonimiseerde formulierinhoud (bijv. of er een telefoonnummer werd opgegeven of niet).
 • informatie over uw bestellingen: gekochte producten, waarde van de bestelling, tijdstempel van de bestelling, ID van de bestelling, stad van de levering, land van de levering
 • stad, land, regio, internetprovider

Van de gegevens worden anonieme gebruiksprofielen gemaakt die dan als basis voor de webstatistieken dienen. Het rechtstreekse verband met een persoon is zo op geen enkel moment mogelijk. Zonder uw toestemming worden de verzamelde gegevens niet met het pseudoniem van de gebruiker gecombineerd.

De toestemming voor de gegevensverzameling en -opslag door Webtrekk kan altijd met toekomstige werking worden ingetrokken. Gebruik hiervoor de volgende link: Opt-Out.
Er wordt an een cookie met de naam “WebtrekkOptOut“ op uw computer opgeslagen. Gelieve er rekening mee te houden dat deze intrekking alleen van toepassing blijft als deze cookie niet wordt verwijderd en dat ze na 5 jaar haar geldigheid verliest. Gelieve er ook rekening mee te houden dat ook deze Opt-Out-cookie wordt verwijderd als u alle cookies op uw computer verwijdert.
Als u onze website met verschillende apparaten bezoekt, bijv. met uw gsm en uw laptop, dan is het door middel van een pseudoniem voor Webtrekk mogelijk om uw activiteiten in onze shop ook apparaatoverschrijdend te herkennen en te verwerken. Daardoor wordt de analysekwaliteit van Webtrekk verhoogd wat ertoe leidt dat de analyse van reclamecampagnes en de bepaling van het bereik van onze shops kunnen worden verbeterd. Wij zetten uw e-mailadres aan de hand van zogenaamde hashfuncties om in een pseudoniem. Webtrekk voegt hier nog een willekeurig ID aan toe. Zo wordt elk verband met een persoon uitgesloten.
U wenst informatie over de gegevens die Webtrekk over u heeft opgeslagen? Via de volgende link kunt u uw opgeslagen Ever-ID bij Webtrekk en daarmee alle bij Webtrekk opgeslagen gegevens over u opvragen. Noteer daarvoor beide weergegeven ID‘s (EID, Account) en stuur ze via e-mail naar datenschutz@teufel.de. Naast de informatie over uw gegevens kunt u natuurlijk ook altijd de verwijdering van uw opgeslagen gegevens bij Webtrekk vragen. Gelieve dit in uw e-mail mee te delen.

c. Exactag
In opdracht van Teufel verwerkt de aanbieder Exactag GmbH (www.exactag.com) informatie over de bezoekers van onze website en over bezoeken aan online reclameweergave die door Teufel zijn ingesteld. Exactag verzamelt informatie over de gebruiker voor de beoordeling van onze reclameweergave en onze website. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende informatie: browser, bekeken product, doelpagina, van welke reclameweergave de gebruiker kwam, tijdstip van de actie, stad/land/regio van de gebruiker. Exactag ontvangt en gebruikt geen persoonlijke gegevens over de gebruiker. Om gebruikers opnieuw te herkennen, stelt Exactag cookies in en gebruikt het de vingerafdruktechnologie. De vingerafdruktechnologie (ook IPless-Key genoemd) slaat omgevingsvariabalen van de internetbrowser op in een databank zonder eenduidige gebruikersgegevens zoals een IP-adres op te slaan. De cookies en/of de vingerafdruk maken het mogelijk om de internetbrowser opnieuw te herkennen. Door de verzameling en de analyse van de beschreven gegevens kan Teufel de doeltreffendheid van de reclameweergaven beoordelen en evt. optimaliseren. Als Exactag IP-adressen van de gebruiker verzamelt, worden die na de bepaling van de stad/land/regio van de gebruiker geanonimiseerd en uitsluitend in deze geanonimiseerde vorm opgeslagen. Wij maken bovendien gebruik van de Cross-Device-Tracking- technologie van Exactag. Als u onze website met verschillende apparaten bezoekt en met verschillende apparaten bij ons inlogt, dan herkennen wij u op alle apparaten en kunnen wij zo de verzamelde informatie op bijv. uw mobiele telefoon en uw pc in een uniek profiel opslaan.
U kunt het gegevensgebruik door Exactag altijd met toekomstige werking tegenspreken door op de volgende link te klikken: https://www.exactag.com/en/confirmation/ Uw gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doeleinde van hun verzamelen of van zodra u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverzameling.

d. Optimizely
Op onze domeinen teufel.de, www.teufelaudio.nl en www.teufelaudio.at wordt de webanalysedienst “Optimizely“ van Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco. CA 94105 gebruikt. Met deze dienst voeren wij A/B- en multivariatetesten uit. Door de resultaten van dergelijke testen hopen wij meer informatie te krijgen over de manier waarop wij de website best vormgeven. Optimizely analyseert uw websitegebruik. De analyse gebeurt door de instelling van cookies op uw computer. Met deze Optimizely-cookies wordt u als gebruiker van de website herkend en worden via uw gebruiksgedrag niet-persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens worden naar een server in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit volledig opgeslagen aangezien op deze website de IP-anonimisering is geactiveerd. Het IP-adres wordt voor de opslag ingekort. Uw IP-adres wordt nooit met de verzamelde gebruiksgegevens gecombineerd. U kunt uw toestemming voor de door Optimizely uitgevoerde analyse van uw gebruiksgedrag en de verzameling en de opslag van de daarvoor noodzakelijke gegevens altijd met toekomstige werking intrekken door op de volgende link te klikken en de instructies te volgen: https://www.optimizely.com/de/opt_out/ Als u in de loop der tijd alle cookies op uw computer wist, moet u de procedure herhalen aangezien de Opt-Out met een cookie tot stand wordt gebracht.

e. Mouseflow
Op het domein www.teufelaudio.nl gebruiken wij de webanalysetool “Mouseflow“. Dit is een tool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. Mouseflow registreert toevallig uitgezochte gebruikersbezoeken op het domein teufel.audio.nl met betrekking tot muisbewegingen en muisklikken van de gebruiker. De registratie gebeurt uitsluitend met geanonimiseerde IP-adressen. Met behulp van deze registraties die achteraf door Lautsprecher Teufel kunnen worden afgespeeld, kunnen wij conclusies trekken over hoe wij onze website nog beter kunnen vormen. Wij kunnen met deze registratie geen enkele conclusie over u als persoon trekken. De verzamelde informatie is niet persoonlijk. Als u echter geen registratie wenst, kunt u op www.mouseflow.de/opt-out/ altijd met toekomstige werking bezwaar maken tegen de gegevensverzameling.

8. Online reclame
Als onderneming met rechtstreekse verkoop waarvan de verkopen bijna uitsluitend online plaatsvinden, zijn wij aangewezen op online reclame en het online aanspreken van klanten en geïnteresseerden. Bij de keuze van de daarvoor gebruikte technologieën hechten wij veel belang aan het feit dat ze aan deze hoge privacynormen voldoen. Als onze verwerkers worden de aanbieders van de betreffende tools bovendien onderworpen aan onze voorschriften met betrekking tot de gegevensverwerking. Wij selecteren de dienstverleners ook op basis van de manier waarop ze uw gegevens verwerken. Voor de hieronder beschreven diensten verzamelen wij de telkens aangegeven persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming volgens art. 6 alinea 1 lit. a AVG.

a. Tealium Tag Management
Teufel gebruikt “Tealium IQ“ van Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121. Deze tool maakt het voor ons mogelijk om alle daar aanwezige pixels en cookies te sturen. Tealium stuurt ook uw instellingen met betrekking tot de cookies die u op onze website hebt geconfigureerd. Binnen deze tool kunnen wij bepalen wanneer een pixel of een cookie wordt geladen en welke gegevens moeten worden overgedragen. Tealium IQ komt zelf niet in contact met de gegevens, maar stelt een cookie bij u in.
De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

b. Peerius
Met behulp van de dienst Peerius van de aanbieder Peerius GmbH, Geneststraße 5, 10829 Berlijn wordt onze shop in functie van uw interesses ingericht. Daarvoor wordt uw gebruiksgedrag geanalyseerd en worden er aansluitend passende productaanbevelingen en andere relevantie grafieken en banners weergegeven. Uw gebruiksgedrag bestaat uit gegevens zoals de inhoud van uw laatste winkelwagentje, bezochte categorieën in de shop, bezochte producten. Als u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, wordt de informatie over uw gebruiksgedrag ook gebruikt om in de nieuwsbrief alleen relevante productaanbevelingen weer te geven. De registratie van uw gebruiksgedrag gebeurt via een bij u ingestelde cookie. Peerius slaat geen persoonlijke gegevens op. Ook uw IP-adres wordt alleen verkort opgeslagen en is dus volledig anoniem.
De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

c. Google-AdWords
Teufel gebruikt Google AdWords, een dienst van Google Inc. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee adverteerders zowel in de zoekmachineresultaten van Google als in het reclamenetwerk van Google advertenties kunnen weergeven. Google AdWords maakt het voor ons mogelijk om vooraf bepaalde sleutelwoorden vast te leggen waarmee een weergave in de zoekmachineresulaten van Google alleen wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekresultaat oproept dat verband houdt met het sleutelwoord. In het Google-reclamenetwerk worden de weergaven met een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf vastgelegde sleutelwoorden op relevante internetpagina‘s verdeeld. Het doel van Google AdWords is reclame maken voor onze website door de weergave van relevante reclame op de website van derde ondernemingen en in de zoekmachineresultaten van Google.
Als een bepaalde persoon via een Google-weergave op onze website terechtkomt, wordt bij deze persoon een conversiecookie ingesteld. Door de conversiecookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een bepaalde persoon die via een AdWords-weergave op onze website terecht is gekomen, ook een omzet heeft gegenereerd en dus een aankoop heeft voltooid of geannuleerd. Aansluitend kunnen wij het succes van onze AdWords-weergaven meten en evt. optimaliseren.
Met de conversiecookie worden persoonlijke gegevens, zoals de websites die door de betreffende persoon zijn bezocht, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden bijgevolg persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten overgedragen. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure worden verzameld, worden in bepaalde gevallen door Google doorgegeven aan derden.
Teufel heeft een cookielooptijd van 30 dagen ingesteld. Bij Google worden uw gegevens uiterlijk na 18 maanden door anonimisering verwijderd.
U kunt bezwaar maken tegen het feit dat Google reclame weergeeft op basis van uw interesses. Ga hiervoor naar www.google.de/settings/ads en configureer daar de gewenste instellingen.

d. Google Remarketing
Teufel gebruikt Google Remarketing, een dienst van Google Inc. die het mogelijk maakt om reclame weer te geven bij internetgebruikers die vroeger onze websites reeds hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing maakt het mogelijk om reclame in functie van de gebruiker op te stellen en de internetgebruiker vervolgens reclame te tonen die op zijn individuele interesses is afgestemd.
Door het gebruik van een cookie is het voor Google mogelijk om de bezoekers van onze website opnieuw te herkennen wanneer ze in de toekomst websites openen die eveneens deel uitmaken van het Google-reclamenetwerk. Met elk bezoek aan een website waarop de dienst van Google Remarketing werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betreffende persoon automatisch bij Google geïdentificeerd. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruikers, die Google onder andere gebruikt voor de weergave van reclame op basis van interesses.
Met de cookie worden persoonlijke gegevens, zoals de websites die door de betreffende persoon zijn bezocht, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden bijgevolg persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting, naar Google in de Verenigde Staten overgedragen. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure worden verzameld, worden in bepaalde gevallen door Google doorgegeven aan derden.
Teufel verwijdert uw gegevens uiterlijk na 540 dagen, bij Google worden uw gegevens 7 dagen later verwijderd.
U kunt bezwaar maken tegen het feit dat Google reclame weergeeft op basis van uw interesses. Ga hiervoor naar www.google.de/settings/ads en configureer daar de gewenste instellingen.

e. Criteo
De technologie van Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München) zorgt op onze websites en online aanbod voor de verzameling van informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Dit gebeurt in zuiver geanonimiseerde vorm met het oog op marketingdoeleinden. Hiervoor worden cookies ingesteld. Criteo kan zo het surfgedrag analyseren en aansluitend gerichte productaanbevelingen als geschikte reclamebanner weergeven wanneer andere websites worden bezocht. De geanonimiseerde gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de verbetering van het reclameaanbod. Wij maken bovendien gebruik van de Cross-Device-Tracking- technologie van Criteo. Hiermee kan Criteo u op verschillende apparaten herkennen en bijv. ook op uw mobiele telefoon interessante reclame weergeven.
Op elke weergegeven banner bevindt zich rechts onderaan een kleine "i" (voor informatie) die wordt geopend wanneer de muis erover wordt bewogen en die u bij een klik naar een pagina leidt waar de systematiek wordt uitgelegd en een Opt-Out wordt aangeboden. Bij een klik op Opt-Out wordt er een "Opt-Out"-cookie ingesteld waardoor de weergave van deze banner in de toekomst wordt vermeden. Een ander gebruik of de overdracht aan derden vindt niet plaats.
Op https://www.criteo.com/privacy/ vindt u meer informatie en kunt u bezwaar maken tegen de anonieme analyse van uw surfgedrag. Uw gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken of als u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverzameling.

f. Rakuten Marketing (NextPerf):
Op onze website gebruiken wij de technologie van de Retargeting-aanbieder NextPerf (92 Rue Réaumur, 75002 Parijs) die het voor ons mogelijk maakt om internetgebruikers die onze website hebben bezocht, op de websites van de betreffende partnernetwerken aan te spreken met gerichte productaanbevelingen in de vorm van reclamebanners. De weergave van deze reclame op de websites van derde aanbieders gebeurt op basis van cookies en een analyse van uw gebruiksgedrag. Deze analyse gebeurt onder een pseudoniem; er worden geen gebruiksprofielen gecombineerd met uw duidelijke naam. Nextperf neemt de privacy van de internetgebruiker zeer ernstig. Het doel van NextPerf is om online adverteerders en publishers te ondersteunen zodat ze gepersonaliseerde en relevante reclame voor potentiële klanten kunnen weergeven. Daarbij moet ongeschikte en opdringerige reclame worden vermeden (Responsables Retargeting). Nextperf volgt de Europese gedragsrichtlijnen van het Internet Advertising Bureau (“IAB“) voor gedragsgestuurde reclame en de voorschriften van de European Interactive Advertising Alliance (“EDAA“). Meer informatie en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzameling van de gegevens door de betreffende Retargeting-aanbieder, zijn terug te vinden op de volgende link: http://www.nextperf.com/de/privacy/. De gegevensverzameling gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG. Uw gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken of als u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverzameling.

Uw gegevens worden uiterlijk na 24 maanden verwijderd.

g. Facebook-pixel
Wij gebruiken de tool “Facebook Website Custom Audiences“. Met een op deze website geïntegreerde pixel markeren wij u als gebruiker van onze website. Daarvoor worden geen persoonlijke gegevens van uw verzameld of gebruikt. Met deze pixel kan Facebook u bij een bezoek aan de website van Facebook opnieuw herkennen. Gegevens over uw bezoek aan onze website worden zonder persoonlijk verband doorgegeven aan Facebook met het oog op de analyse en marketing. Bij de gegevens die aan Facebook worden overgedragen, gaat het om een onomkeerbare en onpersoonlijke checksum die uit uw gebruiksgegevens bestaat. In het kader van deze technologie vindt geen overdracht van andere gegevens plaats.
Hier vindt u meer informatie over hoe Facebook met de gegevens omgaat en kunt u instellingen configureren: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, of https://www.facebook.com/about/ads of https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u op de volgende link klikken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
U kunt uw bezwaar ook indienen door de optie “Reclamecookies deactiveren“ op onze cookiepagina te selecteren.
Uw gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken of als u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverzameling.

h. Performance Media
Met behulp van de aanbieder Performance Media Deutschland GmbH, Gorch-Fock-Wall 1a, 20354 Hamburg, Duitsland worden reclamecampagnes over onze producten op andere websites weergegeven. Daarvoor stelt Performance Media bij uw bezoek aan onze website een cookie in en herkent het u aan de hand van deze cookie ook op andere websites en geeft het reclame voor Teufel weer. U kunt altijd met toekomstige werking bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Performance Media door de hier http://www.performance-media.de/opt-out aangeboden Opt- Out te gebruiken. Als u geen uitdrukkelijk bezwaar maakt, worden de gegevens automatisch na 180 dagen verwijderd.

i. BingAds
Wij gebruiken de diensten van de Remarketing-tool BingAds. De exploitant van deze tool is de onderneming Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Als u via Bing of Yahoo op onze website terechtkomt, werd er vooraf een cookie bij u ingesteld. In deze cookie wordt aangegeven dat u onze website hebt bezocht. Als u onze website verlaat, wordt er reclame over Teufel weergegeven. Wij herkennen ook wanneer u door een klik op een reclameweergave van een andere website op onze website terechtkomt. Wij maken bovendien gebruik van de Cross-Device-Tracking-technologie van Microsoft. Hiermee kan Microsoft u op verschillende apparaten herkennen en bijv. ook op uw mobiele telefoon interessante reclame weergeven. Voor dit doeleinde worden alleen niet-persoonlijke gegeven verwerkt, zoals uw browser en besturingssysteem en duur van het bezoek aan onze website. Gegevens die naar u als persoon kunnen verwijzen, worden alleen in anonieme vorm verwerkt. U kunt met toekomstige werking bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door BingAds door via de volgende link uw instellingen voor de weergave van reclame op basis van uw interesses te wijzigen:
https://advertise.bingads.microsoft.com/nl-nl/aan-de-slag/aanmelden
Uw gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken of als u bezwaar hebt gemaakt tegen een gegevensverzameling.

j. Emarsys
Met de door Emarsys (Emarsys GmbH, Hans- Fischer Straße 10, 80339 München) ingestelde cookies wordt uw verblijf op onze website herkend. In de ingestelde cookie wordt uw verblijf in onze shop opgeslagen. Bijvoorbeeld welke pagina‘s/producten u hebt bekeken. Deze gegevens kunnen, op voorwaarde dat u toestemming hebt gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen, door ons worden gebruikt om alleen relevante reclame in de nieuwsbrief weer te geven. De combinatie van cookiegegevens en de nieuwsbrief gebeurt via pseudoniemen die met een zogenaamde hashfunctie worden aangemaakt.

k. Zoobax
Met behulp van de aanbieder Zoobax, Kainzenbadstr. 10, 81671 München maken wij gebruik van Affiliate Marketing. Hierbij gaat het om een bereik van de online marketing waarbij websitebeheerders reclamelinks van Teufel op hun websites plaatsen en bij een aansluitende succesvolle aankoop van een klant een provisie ontvangen. Voor de correcte registratie van verkooptransancties stelt Zoobax een cookie in op de computer van de klant (bezoeker). De trackingcookies van Zoobax slaan de bestelnummers, de artikelwaarde en eventueel de naam en het bedrag van een ingewisselde tegoedbon op. Deze gegevens zijn nodig voor de betalingsafhandeling via Affiliate Marketing.
De gegevensverzameling gebeurt op basis van ons gerechtvaardigde belang voor de afrekening van vergoedingsclaims van onze Affiliate Partners in overeenstemming met art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken of als u bezwaar maakt tegen een gebruik van de gegevens.
Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan de goedkeuring van de analysecookies op https://www.teufelaudio.nl/cookie-richtlijnen.html.

9. E-mail en nieuwsbrief
Wij gebruiken uw e-mailadres, naast de bovenstaande doeleinden ook voor de volgende doeleinden.

a) Reclame voor eigen, gelijkaardige producten en klanttevredenheid
In overeenstemming met de aanwijzingen die bij de verzameling van het e-mailadres in het bestelproces worden aangegeven, mogen wij u reclame voor eigen, gelijkaardige producten van Teufel sturen en u eenmalig na een aankoop naar uw tevredenheid vragen. U kunt altijd met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde. Dit kan met een e-mail naar unsubscribe@teufel.de of via de link in de e-mail.

b) Nieuwsbrief
Als u uw toestemming hebt gegeven en aansluitend op de verzonden bevestigingslink hebt geklikt (dubbele Opt-In-procedure), ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief met productaanbevelingen, praktijktypes en enquêtes. Op basis van uw toestemming, art. 6 alinea 1 lit. a AVG gebruiken wij u e-mailadres, uw gebruiksgedrag in de nieuwsbrief en het koopgedrag in de shop om een persoonlijk profiel aan uw e-mailadres te koppelen en zo alleen interessante aanbiedingen voor u in onze nieuwsbrief weer te geven. De nieuwsbrieven krijgen hiervoor een webbaken, een miniatuurgrafiek die een serveroproep activeert waardoor een logbestand kan worden geschreven.
Uw e-mailadres wordt verwijderd van zodra het niet meer nodig is om het doel van zijn verzameling te bereiken. Uw e-mailadres wordt bijgevolg zolang opgeslagen als het abonnement van de nieuwsbrief actief is. Voor de verzending van de nieuwsbrief en de afstemming op uw interesses maken wij gebruik van de hulp van Emarsys, Hans- Fischer Straße 10, 80339 München. Uw toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief kunt u altijd met toekomstige werking intrekken op unsubscribe@teufel.de of via de link in de e-mail.

c) Product- en shopbeoordelingen
Als u na afloop van uw bestelling toestemming hebt gegeven dat wij u via e-mail verschillende mogelijkheden voor de beoordeling van onze shop of onze producten mogen aanbieden, verwerken wij uw e-mailadres ook voor dit doeleinde en baseren wij ons op uw toestemming, art. 6 alinea 1 lit. a AVG. Uw toestemming voor de ontvangst van deze e-mail kunt u altijd met toekomstige werking intrekken op unsubscribe@teufel.de of via de link in de e-mail.

10. Google Maps
Op onze website wordt de kaartservice van Google Maps gebruikt met behulp van een API-interfaces. Google Maps is een kaartservice van Google Ierland Limited, Gordon House, Barrow Straat, Dublin4, Ierland. Wij gebruiken Google Maps om interactieve kaarten te tonen en in sommige gevallen een routeplanning aan te bieden ter ondersteuning van uw zoektocht naar onze winkels.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken moeten we uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. De operator van deze website heeft verder geen enkele invloed op deze gegevenstransfer.
Het gebruik van Google Maps heeft te maken met ons belang om voor u een interessante weergave te bieden van ons online- en offline-aanbod en om u de mogelijkheid te bieden ons gemakkelijk te kunnen bereiken op de op de website vermelde locaties. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens art. 6 alinea 1 lid. van de AVG. Bij de verwerking ervan vindt onze samenwerking met Google plaats op basis van een overeenkomst van gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens artikel 26 DSGVO. Dit artikel kan hier worden bekeken: (https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/ ). Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u via de volgende koppeling: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Gegevensverwerking voor Radio 3sixty App
Radio 3sixty maakt gebruik van een app die door onze partner Frontier Smart Technologies Ltd. ter beschikking wordt gesteld. De hierbij horende verklaring gegevensbescherming vindt u terug onder de volgende koppeling: https://www.frontiersmart.com/product-privacy-policy-en#.XOey2S9Xai5

12. Gegevensverwerking voor Holist App
Holist maakt gebruik van een app die door onze partner Linkplay Technology Inc. ter beschikking wordt gesteld. De hierbij horende verklaring gegevensbescherming vindt u terug onder de volgende koppeling: http://linkplay.com/privacy-policy/.

13. Gegevensverwerking via spraakgestuurde apparaten
Onze apparaten zijn deels spraakgestuurd (onder meer via de Alexa Voice Service van de ondernemingsgroep Amazon Europe). Zodra de functie spraaksturing actief is, wordt door de aanbieder van de spraakdienst persoonlijke gegevens verwerkt. De verwerking van deze persoonlijke gegevens in noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de spraaksturing of directe stuurfunctie probleemloos werkt. Voor de specifieke omvang en de rechtsgronden voor de verwerking en de gebruiksbepalingen van de betreffende spraakdienst richt u zich best tot de betreffende aanbieder.

Wij, Lautsprecher Teufel, hebben na activering van de betreffende spraakdienst geen toegang op afstand tot de spraak en toonsignalen. De omgevingsruis wordt vaak slechts voor enkele seconden lokaal op het apparaat in een zogenaamde bufferopslag bewaard en wordt telkens opnieuw overschreven door nieuwe omgevingsruis. Pas wanneer het apparaat een activeringswoord voor een betreffende spraakdienst herkent, begint de opname van de spraak- en toon. Deze opname wordt in de softwareoplossing van de betreffende aanbieder van de spraakdienst bewaard en wordt uitsluitend door deze aanbieder verwerkt. Lautsprecher Teufel heeft geen toegang tot de spraak- en toonbestanden. De verwerking van gegevens gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder van de spraaksturing (in dit geval Amazon). Vraag daar informatie op over de omvang, het doel en de rechtsgrond van de gegevensverwerking.

Bij het gebruik van de spraakgestuurde apparaten wordt bovendien door onze partner Linkplay Technology Inc. persoonlijke gegevens verwerkt over het apparaat. De hierbij horende verklaring gegevensbescherming vindt u terug onder de volgende koppeling: http://linkplay.com/privacy-policy/. Ook op deze gegevens hebben wij, Lautsprecher Teufel GmbH geen vat.

C. Gegevensverwerkingen voor Teufel Streaming

Als u een streamingapparaat van ons gebruikt (Teufel Streaming, of vroeger Raumfeld), dan worden voor het gebruik van de apparaten gegevens van de apparaten of de bijbehorende app verwerkt. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • apparaattype,
 • apparaat-ID,
 • apparaatversie,
 • installatie-ID (welke apparaten bevinden zich in een verbinding),
 • apparaatadressen (IP), die worden alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen

Wij gebruiken deze gegevens voor verschillende doeleinden. De gegevens zijn een vereiste voor de werking van het product: de app moet de apparaten herkennen, de apparaten moeten zich onderling herkennen en “weten“ in welk netwerk ze zich bevinden. Aangezien het vinden van apparaten in lokale netwerken niet altijd betrouwbaar werkt, gebruiken de Teufel Streaming-apparaten een databank om zich onderling te vinden. Bovendien worden de gegevens gebruikt om een apparaat de geschikte updates te geven en om u belangrijke technische informatie over de door u gebruikte muziekdiensten te bezorgen. Deze gegevensverwerking is daarom gebaseerd op art. 6 alinea 1 lit. b AVG.

Daarnaast verwerken wij de aangegeven gegevens ook voor de optimalisering van onze producten en onze ondersteuning. Conclusies over u als persoon zijn niet mogelijk. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om onze producten verder te ontwikkelen, fouten te verhelpen en statistieken over de gebruiken op te stellen en dus op art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

Als gebruiksgegevens aan derden worden doorgegeven, dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en samengevoegde vorm. Uw gegevens worden versleuteld met HTTPS via het internet overgedragen.

Muziekdiensten
Diensten zonder registratie
Bepaalde muziekdiensten kunt u zonder registratie bij de aanbieder vanuit de app gebruiken. De betreffende muziekdienstaanbieder, en dus niet Teufel, is verantwoordelijk voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens bij gebruik van deze muziekdienst. Hier verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende aanbieder:

Diensten met registratie
Voor het gebruik van de diensten TIDAL, Rhapsody, SoundCloud en Last.fm Scrobbling is een registratie bij de betreffende aanbieder vereist. De registratie kan via de website/app van de aanbieder of optioneel via de app gebeuren. De betreffende muziekdienstaanbieder is verantwoordelijk voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van de bij de registratie aan te geven gegevens. Wij verwijzen naar de privacyverklaring van de betreffende aanbieder.

Voor het gebruik van de betreffende muziekdiensten is het noodzakelijk om in de app in te loggen. Daarbij worden de accountgegevens in onze firmware opgeslagen en aan het systeem-ID gekoppeld. De accountgegevens worden gebruikt voor de vernieuwing van de sessie bij de overeenkomstige muziekdienst. Als u uw account handmatig uit het Teufel Streaming-systeem verwijderen en de muziekdienst daarmee deactiveert, worden uw accountgegevens verwijderd. In het kader van de manuele en automatische rapporten kunnen de aanmeldgegevens ook aan ons worden bezorgd met het oog op de loggegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het aangegeven doeleinde. De gegevens worden niet aan derden gegeven.

Diensten die onafhankelijk van de app worden gebruikt
In een ingericht systeem kunt u de Teufel Streaming-apparaten ook vanuit een andere app van een derde aanbieder aansturen. Hiervoor wordt hard- en software van de derde aanbieder in het Teufel Streaming-systeem geïntegreerd, die niet binnen onze controle liggen. De betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens. Wij hebben geen toegang tot de gegevens die door de aanbieder worden verzameld. Als u de diensten Spotify Connect of Google Cast for Audio gebruikt, hebben deze aanbieders toegang tot Audio Controls van uw Teufel Streaming-apparaten, zoals het volume. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende aanbieder.

Wij verzamelen uw naam en e-mailadres voor de validering en authentificatie van apparaten met betrekking tot de dienst Google Cast for Audio. Zo garanderen wij dat alleen personen en geen robots of dergelijke zich voor de dienst aanmelden. Deze gegevens worden niet doorgegeven en voor geen enkel ander doeleinde dan de validering gebruikt. De gegevensverzameling gebeurt daarom volgens art. 6 lit. b en f AVG. De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

De Google Cast for Audio-functie wordt met behulp van de derde aanbieder “StreamUnlimited Engineering GmbH“ gerealiseerd. Die organiseert en ondersteunt de cloudserver die voor de toegang tot de audiodiensten van Google Cast for Audio noodzakelijk is. Deze derde aanbieder behoudt zich het recht voor om het gebruik van de gelicentieerde software op betrouwbaarheid te controleren om illegale activiteiten te vermijden (bijv. de overdracht van een kopie van de gelicentieerde software naar een niet-gelicentieerd apparaat). De identificatie van het apparaat gebeurt daarbij via een individueel token waarvan u het gebruik voor controledoeleinden goedkeurt. Met het oog op de controle wordt bij elke bediening van het apparaat het MAC-adres, het IP-adres van de gebruiker, het merk, de modelnaam en de firmwareversie voor de gebruikswaarneming geprotocolleerd. U erkent dat de derde aanbieder deze gegevens mag opslaan, verwerken en analyseren in geval van een gegronde verdenking van een onwettig gebruik. StreamUnlimited is bovendien gemachtigd om de gegevens in een anoniem formaat aan de overeenkomstige ontwikkelaar van een door de gelicentieerde software ondersteunde functie over te dragen wanneer er een gegronde verdenking van een wetsovertreding door de eindgebruiker bestaat. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op basis van ons gerechtvaardigde belang voor de vervolging van wetsovertredingen in overeenstemming met art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De gegevens worden verwijderd van zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

Manuele rapporten
Bij problemen kunt u via uw Teufel Streaming-apparaten en -apps manuele rapporten naar Lautsprecher Teufel sturen. In dit geval worden de volgende gegevens aan ons overgedragen: logbestanden (die ook informatie over het gebruiksgedrag bevatten), ID‘s van de apparaten, instellingen, informatie over de infrastructuur, lijst met de actieve programma‘s, e-mailadressen en logingegevens van de betreffende muziekdiensten (wanneer de log op het tijdstip van de aanmelding bij de muziekdienst werd verzonden). Deze persoonlijke gegevens en informatie worden uitsluitend voor de optimalisering van ons product gebruikt en zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden overgedragen. De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6. alinea 1 lit. a AVG. De gegevens worden na 6 maanden verwijderd.

Automatische rapporten
U kunt bovendien activeren dat de systemen (apparaten, apps enz.) automatische rapporten sturen. In dit geval worden dezelfde gegevens als bij de manuele rapporten aan Lautsprecher Teufel overgedragen (zie manuele rapporten). Deze gegevens en informatie worden uitsluitend voor de optimalisering van ons product gebruikt en zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden overgedragen. Door de activering geeft u toestemming voor de automatische verzameling en ons gebruik van deze gegevens voor de optimalisering van de Teufel Streaming-producten. De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6. alinea 1 lit. a AVG. De gegevens worden na 6 maanden verwijderd.

Google Firebase Analytics Tracking via Teufel Streaming
In onze app maken we gebruik van de service Google Firebase van de onderneming Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Bij Google Firebase gaat het om een platform voor appontwikkelaars voor mobiele apparaten en websites. Google Firebase biedt een aantal functies aan. Wij gebruiken de service “Firebase Analytics” die een analyse mogelijk maakt over het gebruik van ons aanbod. Google Firebase helpt ons de interactie van onze gebruikers beter te begrijpen. Hierbij wordt bijvoorbeeld zaken zoals het eerste gebruiken van de app, de de-installatie, update, het crashen of het aantal klicks en muisbewegingen bij gebruik van de app geregistreerd. Tegelijk worden bepaalde algemene interesses van gebruikers geregistreerd en beoordeeld, dit echter altijd zonder registratie van persoonsgegevens.

Google Firebase verwerkt zogenaamde “ID‘s“, identificaties die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de app mogelijk maken. De door het ID gegenereerde informatie over uw gebruik van de app wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering in deze app wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort door Google. In deze app is de IP-anonimisering in principe geactiveerd.

De door Google Firebase verwerkte informatie wordt eventueel samen met andere services van Google, zoals bijvoorbeeld Google Analytics en de marketingservices van Google verwerkt. In dit geval wordt alleen informatie onder pseudoniem, zoals het Android Advertising ID of de Advertising Identifier voor iOS verwerkt om de mobiele apparaten van de gebruiker te identificeren. Verdere informatie betreffende het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google, kan door de gebruiker worden opgevraagd op de overzichtswebsite: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de verklaring gegevensbescherming van Google is terug te vinden onder https://www.google.com/policies/privacy.

Rechtsgronden voor het gebruik is ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 par. 1 lid. 1 letter f AVG (GDPR) (dit betekent ons belang voor de analyse, de optimalisering en de rendabele werking van onze apps). Wanneer een gebruiker bezwaar heeft tegen de interesseafhankelijke reclame door marketingservices van Google, kunnen de gebruikers de instellingen en opt-out-mogelijkheden van Google gebruiken om dit te verhinderen: http://www.google.com/ads/preferences. Daarnaast kunnen gebruikers in de app via het menu-item (Instellingen/Systeeminformatie/Analytics) de tracking door Google Firebase deactiveren.
Google is gecertificeerd onder de Privacy-Shield-Act en biedt hierdoor de garantie dat het beschermingsniveau van de Europese Verordening Gegevensbescherming in acht zal worden genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Google Analytics via Teufel Streaming
De App maakt gebruik van bijkomende Google Analytics, een analyseservice van Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“). Dit analysetool wordt gebruikt om statistische analyses van de bezoekerstoegangen uit te voeren. De analyse gebeurt aan de hand van de via Google Firebase bekomen analysegegevens zonder dat door Google Analytics zelf andere gegevens worden verzameld. We gebruiken Google Analytics uitsluitend voor het verbeteren van de beoordeling van de door Google Firebase verzamelde gegevens.
Door de App Trackings uit te schakelen zoals uitgelegd hierboven wordt ook de service Google Analytics uitgeschakeld.

E-mail en nieuwsbrief
Als u in het set-upproces of in de instellingen toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres en optioneel uw voor- of familienaam om u regelmatig over nieuwigheden in verband met de door u aangekochte producten (software-updates, systeemuitbreidingen, systeemcomponenten) te informeren of u vragen te stellen met betrekking tot uw tevredenheid met de aangekochte producten. U kunt altijd met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovenstaande doeleinde. Klik hiervoor op de afmeldlink in de nieuwsbrief of stuur een vormeloze e-mail naar unsubscribe@teufel.de. De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG. Uw gegevens worden na de intrekking van uw toestemming onmiddellijk verwijderd.

D. Uw rechten

Naast de reeds bij de betreffende verwerking beschreven rechten komen u bij de betreffende wettelijke voorwaarden ook de volgende rechten toe.

 1. Recht op informatie
  U hebt volgens art. 15 AVG het recht om informatie te krijgen over de volgende zaken: voor welke doeleinden wij de gegevens verwerken, welke categorieën persoonlijke gegevens er worden verwerkt, wie deze gegevens evt. ontvangt en hoelang wij deze gegevens opslaan. Verder hebt u het recht om informatie te vragen over het feit of uw persoonlijke gegevens aan een derde land of een internationale organisatie werden overgedragen en welke geschikte garanties er voor de overdracht bestaan.
 2. Recht op correctie
  U hebt het recht om aan ons te vragen om onjuiste of onvolledige gegevens in onze systemen te corrigeren, art. 16 AVG.
 3. Recht op verwijdering
  Dit recht (art. 17 AVG) geeft u de mogelijkheid om bij ons opgeslagen gegevens te laten verwijderen. Wij gaan altijd en in de gewenste mate in op dit verzoek wanneer er geen wettelijke bewaringstermijnen moeten worden nageleefd.
 4. Recht op beperking
  U kunt aan ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, wanneer: de correctheid van de gegevens door u wordt betwist; de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering afwijst; wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims of u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  In overeenstemming met art. 20 AVG hebt u het recht om bepaalde opgeslagen gegevens over u in een gangbaar, door de machine leesbaar gegevensformaat te ontvangen of de overdracht van deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te vragen.
 6. Recht op klacht
  U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichtsinstantie. De bevoegde instantie is de instantie die op uw gangbare verblijfplaats of voor de zetel van onze onderneming bevoegd is. De bevoegde toezichtsinstantie voor Lautsprecher Teufel GmbH is de Berlijnse verantwoordelijke voor gegevensbescherming en informatievrijheid, Friedrichstr. 219, 10969 Berlijn, tel.: 030 138890, Fax: 030 2155050, e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
 7. Recht op bezwaar
  Naast de telkens beschreven bezwaarrechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden, hebt u een algemeen recht op bezwaar tegen gegevensverwerkingen die wij op basis van art. 6 alinea 1 letter f) AVG uitvoeren. Wij zijn dan verplicht om uw bezwaar te volgen wanneer u ons daarvoor redenen van hoger belang geven.
 8. Recht op intrekking
  U kunt altijd een gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met toekomstige werking intrekken.
Privacybeleid [PDF]